Algemene voorwaarden

Na ontvangst van Uw bestelling krijgt u een bevestiging met het factuurbedrag en de betaalgegevens.
LET OP! Als u na 3 werkdagen geen bevestiging via de email heeft ontvangen, controleer dan of Uw bestelling is verstuurd, of neem even contact op.

De bestelling wordt 10 dagen voor u gereserveerd.
Wanneer de betaling binnen 10 dagen door ons is ontvangen, gaan wij zo spoedig mogelijk over tot uitlevering van de voor u gereserveerde producten.

Voor verzending van de producten berekenen wij de TNT verzendtarieven of de Nederlandse pakketdienst.

Bij bestellingen vanaf € 100,00 betalen wij de verzendkosten. dit geldt alleen voor leveringen binnen Nederland.

Alle prijzen zijn in Euro`s en inclusief BTW, bij bestelling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Bij de Wraps-ribbon store vindt U bijzondere linten en papier die maar zeer beperkt verkrijgbaar zijn.

Door de grote vraag naar deze artikelen kunnen wij de beschikbaarheid niet altijd garanderen.

Mocht een artikel niet meer verkrijgbaar zijn, dan brengen wij U direct op de hoogte.

 

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Wraps & Ribbon store.
Ingeschreven bij de kamer van koophandel Rotterdam onder nr. 244300036

1. Toepasbaarheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende verkoop en levering van producten door Wraps & Ribbon store.
1.2 Als u producten bij Wraps & Ribbon store koopt, verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
1.3 Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

2. Aanbiedingen/Overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Wraps & Ribbon store zijn vrijblijvend en Wraps & Ribbon store behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Wraps & Ribbon store. Wraps & Ribbon store is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, meidt Wraps & Ribbon store dit binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Een aantal producten wordt aangeboden onder vermelding van afnameverplichting. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u afstand doet van retourrecht.

3. Bestellingen
3.1 Particulieren en bedrijven kunnen producten bestellen bij Wraps & Ribbon store.
3.2 Bestellingen geschieden uitsluitend schriftelijk of per email.
3.2 Na ontvangst van de bestelling, ontvangt de klant, binnen 72 uur een e-mail met de orderbevestiging van de bestelling.

4. Prijzen en betalingen
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
4.2 Speciale aanbiedingsprijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt en gelden alleen voor nieuwe bestellingen.
4.3 Betalingen dienen altijd vooraf te geschieden op een van de rekeningnummers van Wraps & Ribbon store.
4.4 Betalingen dienen binnen 10 dagen na onze bevestiging te zijn voldaan, de bestelling wordt dan ook voor die periode gereserveerd. Wraps & Ribbon store behoudt zich het recht om bij uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, de gereserveerde producten weer vrij te geven voor de verkoop.

5. Levering
5.1 Het uitleveren van de bestelling geschied na ontvangst van de betaling.
5.2 De door Wraps & Ribbon store opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om uw bestelling te annuleren. Tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren voor zover dat noodzakelijk is.
5.3 De bestellingen worden binnen 5 werkdagen na betaling van het bestelbedrag en de verzendkosten afgeleverd via TPG Post of Nederlandse pakket dienst.
5.4 Indien Wraps & Ribbon store de gestelde leveringstermijn van 5 dagen door omstandigheden niet na kan komen, zal Wraps & Ribbon store dit zo spoedig mogelijk aan u melden.

6. Retournering
6.1 Indien het geleverde product naar uw oordeel niet voldoet aan de te verwachten kwaliteitseisen, dan bent u gerechtigd de bestelling op eigen kosten, binnen 8 dagen na ontvangst, te retourneren aan Wraps & Ribbon store.
6.2 Retournering dient onder motivering te geschieden waarom het product niet aan de kwaliteitseisen voldoet. Hiermee wordt de koopovereenkomst herroepen. Dit is conform de EG richtlijn van 20 mei 1997. De betaalde aankoopprijs zal door Wraps & Ribbon store gecrediteerd worden na ontvangst van de producten in ongeschonden staat.
6.3 Uitgesloten van retourrecht als genoemd in artikel 6.1 en 6.2 zijn artikelen die speciaal op uw verzoek door Wraps & Ribbon store zijn besteld bij derden. Producten die gebruikssporen vertonen dan wel zijn beschadigd zijn uitgesloten van retour name. Als ook de producten vermeld in artikel 2.3 en de producten waarvan Wraps & Ribbon store u vooraf van in kennis heeft gesteld.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Wraps & Ribbon store is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan de producten welke is ontstaan tijdens het vervoer van het product via TPG Post en/of Nederlandse parketdienst en/of koeriersdienst.

8. Aanvullende Voorwaarden
8.1 De Wraps & Ribbon store gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de afhandeling van uw bestelling.