Hoewel Wraps-ribbon store ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen kan Wraps-ribbon store niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen, of dat de informatie juist is in context waarin deze wordt gebruikt.Wraps-ribbon store kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor de schade(in welke vorm dan ook) direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Wraps-ribbon store accepteerd dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden van derden* waarnaar in deze site verwezen wordt.Wraps-ribbon store kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

 Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop Wraps-ribbon store geen enkele garantie kan geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de website van derden.

Privecy

Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het deel waarvoor zij aan Wraps-ribbon store zijn verstrekt.Dit houdt tevens in dat Wraps-ribbon store zonder Uw toestemming Uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

Copyright

Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.